Bergvärmepumpar är idag mest använt av privatpersoner, men vi ser en skillnad här och allt fler större fastigheter har också börjat använda sig av fastighetsvärmepumpar och bergsvärme.För det fungerar lika bra för stora fastigheter som det gör för en privatpersons villa. Det gör ju att detta alternativet är en bra värmelösning för allt fler.

Hur fungerar då Bergvärmepumpar?

  • Ett hål på 100-200 meter borras intill huset.
  • En dubbelvikt slang fylld med frostskyddsvärska för ner i hålet
  • Vätskan tar sen till sig den naturliga värmen i marken som solen har värmt upp
  • Den uppvärmda vätskan åker tillbaka upp ur hålet och in i bergvärmepumpen. Där interagerar den med pumpen, ett köldmedium (ämne med mycket låg kokpunkt) och en kompressor.
  • När köldmediet förångas generaras värme inne i pumpen som sedan åker ut i husets värmedistributionssystem.
  • Vätskan i slangen återanvänds och förs ner i marken igen för att fånga upp mer värme.

 

Bergvärmepumpar och bergvärme

Kostnad för Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpars kostnad är relativt låg, och besparingen är relativt hög. Vilket menas att du ganska snabbt kan spara in din kostnad för installera bergvärme.
En bra affär för dom flesta som vill spara in pengar på dyr uppvärmning.

Du kan använda dig av ROT-avdraget vid installation av Bergvärme

Detta betyder att du får lov att göra avdrag med 30% av själva arbetskostnaden. Detta gör ju Bergvärmen ett ännu mer prisvärt alternativ. Man skulle nästan kunna säga en billig energiform i dagsläget.

Dagens Bergvärmepumpar har en hög COP/värmefaktor vilket gör detta alternativet till ett ypperligt val.

Bergvärmepumpar används idag i hela vårt avlånga land.

Bergvärme är en energiförsörjning som är vänlig mot miljön. Den varken skadar eller förorenar omgivningen vilket är väldigt viktigt. Bergvärmen använder sig av värmen i marken som solen lagrat.

Det rekommenderas att när man ska installera bergvärme är det bra att ta in flera offerter från olika leverantörer då priserna kan skilja sig en hel del. Ofta kan leverantörerna också svara på de flesta frågor och funderingar kring din framtida bergvärmeinstallation.